Uluslararası Dil Mirası Sempozyumu Makale Çağrısı

Makale Çağrısı

Uluslararası Dil Mirası Sempozyumu

Filoloji, Yazıtlar ve Metinler Araşturma Merkezi, Dünya Anadili Anısına ve bilimsel çalışmaları yaygınlaştırma amacıyla 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde uluslararası bir sempozyum düzenleyecektir.

Sempozyumun ana konuları:

-          Şive, lehçe, dil çeşitliliği, sosyal filoloji gibi filoloji araştırmaları,

-          Kadim ve İslâmi dönem yazıt ve kitabe araştırmaları,

-          Eski dönem İran dilleri (kadim Farsça, Avesta dili, Sakaca ve Medce) ve İslami dönem,

-          İslam öncesi ve sonrası para sikke araştırmaları,

-          Tarihi ve kültürel bilgilerin aktarılması için bir araç olarak hat ve dil,

-          Tarihi filoloji, belge araştırmaları ve dil sahasında tarihi belgeler, tarihi metinler ve kaynaklar,

Tebliğ göndermek için aşağıdaki mail adresleri kullanılabilir

rclit.iran@gmail.com

esmailimojgan@yahoo.com

lütfen kayıt için siteye başvunuz:

www.richt.ir

Tel: 0098 21 66736586-7