Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu

Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu

7 bin yıllık zengin bir medeniyetin sahibi olan İran’lılar, tarhin derinliklerinde ve çağdaş dönemde, diyaloğ ve barış çağrusı yapan ilk milletlerden biridir. 1979’da  devrimlerini milli ve dini temellere dayalı değerler esasında gerçekleştiren İran halkı, külterel kimliği sayesinde çağdaş bir dünya inşa etmek için dünya milletleriyle çok boyutlu katılım sağlamak ve İslam dünyası başta olmak üzere çeşitli kültürlerle irtibat ve ilişki kurmayı en kutsal hedefleri arasında görmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda yurtdışındaki kültürel faaliyetleri organize etmek üzere bir çok kurum kollarını sıvamış, ancak kültür yetkilileri düzenli proje ve siyasetleri uygulamak amacıyla bir kurumun tesisini gündeme almışlar. Dolayısıyla 1995 yılında  “Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu” yurtdışındaki kültürel faaliyetler alanında çalışmaya başlamıştır. Kurumun ilk kuruluş düşüncesi, yurtdışında faaliyet gösteren devlet müsesseseleri, kültürel kurumlar ve vakıfların birleştirilmesi şeklinde gündeme gelmiştir. Dini ve kültürel bilim adamlarından oluşan bir kurulda tüzük tartışmaları yapıldıktan sonra, alınan kararlar, İslam İnkılabı liderine sunulmuş, İslam İnkılabı liderinin onayı alındıktan sonra İslami Kültür ve İrşad Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kurum olarak “Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu” resmen faaliyete başlamıştır. Kurumun ehemiyetiyle ilgili, şunu söylemek yeterli olacaktır ki, dışişleri bakanı başta olmak üzere, kültür ve islami irşad bakanı, radyo ve televizyon üst kurulu başkanı gibi ülkenini önemli kültür ve bilim adamlarının yanısıra, bu kurum bakanlar kurulunun bazı üyelerinden oluşan bir şura (kurul) tarafından yönetilmekte ve aynı zamanda başkanlık seviyesinde bakanlar kurulu toplantılarına katılmaktadır.

Hedefler :

Dünya milletleriyle kültürel ilişkilerin önemine yaptığımız vurguya binaen, Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu belli çerçevede hadeflerini ortaya koymaktadır. Dünya halklarıyla kültürel münasebetlerin genişletilmesi amacıyla ortak bir diyalog ve etkileşim dili yaratmak, kültürel değişim gerçekleştirmek, İslam ve İran kültür ve medeniyetine yakışır bir görünüm sunmak, dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlarla olan münasebetleri güçlendirmek, İslami vahdet için çalışmak, Ehl-i Beyt ekolunu doğru bir şekilde tanıtmak, dinler ve medeniyetler arası diyalog doğrultusunda hareket etmek kurumun başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

İran’ın bilim adamları, din uleması, akademisiyenleri ve sanatçılarıyla dış dünya arasında bir köprü niteliği taşıyan kurum, ortak bir dil kullanarak, fikri değişim ve mübadele sayesinde yaşanabilir bir dünya inşa etmeyi hedeflemektedir.

Görevler :

Medrese ve üniversite bilim adamları ve düşünürlerden oluşan bir kurul, kurumun genel siyasetleri ve hedeflerini belirledikten sonra, görev başlıklarını listelemiş, İran’ın Kültürel sefirlerini (elçilerini) atadıktan sonra belirlenen hedeflere doğru yola koymuştur:

Ülkenin yutdışında yürütülen bütün propaganda (reklam) ve kültürel faaliyetleini koordine etmek ve düzenlemek,

 • İran İslam Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle imzaladığı kültürel ve sanatsal anlaşmalar ve değişim protokollerinin doğru işleyişini denetlemek,

 • Yurtdışıında yayınlanan kitap, dergi ve diğer kültürel ürünlerin yayın kurallerini hazırlamak ve uygulamasını denetlemek,

 • İran ve İslam kültür ve medeniyetini tanıtmanın en uygun yollarını araştırmak, bulmak ve incelemek,

 • Uluslararası düzeyde kültürel araştırma projeleri üretmek, İran ve İslam konulu araştırmaları desteklemek,

 • Değişik halkların din, mezheb ve kültürel yapısını tanımlamak amacıyla araştırma yapmak,

 • Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren cemiyetler, dernekler, birlikler ve kültürel şahsiyetleri bulmak, çeşitli alanlarda işbirliği zemini yaratmak, gerektiğinde uluslararası ve bölgesel kültürel toplantılara katılmak,

 • Yurtdışındaki akademik faaliyetlerin genişletilmesine katkı sağlamak,

 • İran İslam Cumhuriyetine bağlı yurtdışındaki kültürel temsilcilikler ve İslami merkezler oluşturmak, genişletmek ve yönetmek, Kültür Müsteşarlarını atamak ve faaliyetlerine nezaret etmek,

 • Yurtdışında toplantılar, festivaller, fuar ve sergiler açmak ve genel etkinlikler düzenlemek,

 • Fars Dili ve Edebiyatının yaygınlaştırılması ve genişletilmesi amacıyla Fars dili ve edebiyatı kürsüleri ve İranoloji merkezlerini güçlendirmek,

 • Diğer ülkelerle kültürel değişim gerçekleştirmek, İran ve İslam kültür ve medeniyetini tanıtmak amacıyla, uygun kitap veya dergilerin telif ve tercümesini yapmak/yaptırmak, 

 • Milli ve İslami kimliğin korunması amacıyla yurtdışında yaşayan İran’lılarla olan irtibatı korunmak.

 •  

  Kurum Başkanı : Dr. Seyyeed Mehdi MOSTAFAVİ

  1953 yılında Tahran’da dünyaya geldi. Uluslararası ilişkiler yüksek lisans ve stratejik işletmecelik alanında doktora unvanına sahip olan Mostafavi, İran İslam Cumhuriyeti Avusturya Büyükelçiliği, Viyana’da bulunan UNİDO daimi temsilcilik bürosu İran temsilcisi, 1991-1998 yılları arası dışişleri bakanlığı yardımcılığını, rehberlik makamı bürosu müsteşarı, 1997-2005 yılları arası dışişleri bakanlığı müsteşarı ve bakan danışmanı olarak görev yapmıştır.

  21 Ekim 2007 tarihinde Kültür ve İslami İrşad bakanı Saffar Harandi’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın onayı ile Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu başkanlığınıa atanmıştır.